Titta in

Jan Erik Holst
 

Färgen har alltid haft en stor betydelse i mitt skapande,
dess inneboende egenskaper är för mig – åtmintone hittills – outtömliga.
Även det rytmiska i en komposition intresserar mig.
Jag försöker att angripa ett problem med så mycket lek
som möjligt utan att ge avkall på helheten.
Välkommen in i min bildvärld!

Jag kommer att hålla i kursen Akvarell & Bildspråk på Studieförbundet Vuxenskolan, Kristianstad under våren 2017. Det blir 8 ggr där vi fördjupar oss i Din egen och konstens olika bildspråk. Kursen börjar den 26 januari och hålls på torsdagar mellan kl. 18.00 - 20.15.
Låter det intresssant, anmäl Dig direkt till
SV här.