Offentlig utsmyckning Ljungby lasarett
Offentlig utsmyckning
Utsmyckning till ett väntrum för dagkirurgi på Ljungby lasarett, gjord 2008.
Klicka på sifforna nertill och se fler bilder därifrån.
1 2 3 4 5 6